PŁATNOŚĆ I DOSTAWA

 

CENY I FORMY PŁATNOŚCI

 1. Ceny Produktów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu są cenami brutto i zawierają wszystkie podatki wymagane przez obowiązujące przepisy prawne (w tym podatek VAT).
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen Produktów prezentowanych
  w Sklepie, wprowadzania nowych Produktów, wycofywania Produktów, przeprowadzania promocji i dawania rabatów, a także czasowego oferowania Produktów nieodpłatnych. Powyższe uprawnienie nie ma wpływu na Zamówienia, które zostały złożone przed datą wejścia w życie którejkolwiek ze zmian. Szczegóły i czas trwania zawsze zawarte są w opisie danego Produktu.
 3. Czas trwania każdej promocji jest ograniczony.
 4. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Produkty:
  • tradycyjnym przelewem bankowym – płatne bezpośrednio na konto Sprzedawcy (na przelewie w polu "Tytułem" prosimy podać numer Zamówienia)
  • przelewem elektronicznym za pośrednictwem systemu płatności Przelewy24 
  • za pomocą PayPal – Klient zostanie przeniesiony na stronę serwisu PayPal, w celu dokonania płatności na zasadach wskazanych przez ten serwis
 5. Sprzedawca dopuszcza zmniejszenie łącznej kwoty do zapłaty poprzez skorzystanie z funkcjonalności Koszyka o nazwie "posiadam kod rabatowy" na etapie składania zamówienia. Kod ten automatycznie rozlicza wartość zamówienia przed złożeniem dyspozycji przez Klienta "kupuję i płacę".
 6. Sprzedawca nie korzysta z algorytmu, który dostosowuje ceny w oparciu o zautomatyzowane podejmowanie decyzji.
 7. W przypadku płatności elektronicznych produkt zostanie wysłany po otrzymaniu i zaksięgowaniu przelewu na rachunku bankowym Sprzedawcy.
 8. Do każdego Zamówienia wystawiana jest faktura (imienna lub na firmę, jeśli zostały podane dane firmy) w wersji elektronicznej, która zostaje przesłana do Klienta automatycznie na wskazany adres mailowy, na co Klient niniejszym wyraża zgodę.
 9. Sprzedawca uprawniony jest do anulowania zamówienia w razie niedokonania przez Klienta pełnej płatności w terminie 5 dni roboczych od daty otrzymania przez Klienta potwierdzenia złożenia zamówienia (dot. płatności tradycyjnym przelewem bankowym). Anulowanie zamówienia oznacza, że Sprzedawca jest zwolniony z obowiązku jego realizacji.

DOSTARCZANIE PRODUKTÓW – FORMY I TERMINY

 1. Wysyłka Produktów elektronicznych do pobrania lub dostęp do danego kursu online czy szkolenia, następuje zazwyczaj niezwłocznie po dokonaniu i zaksięgowaniu płatności, chyba że inaczej zaznaczono w opisie danego Produktu (szczególnie w przypadku przedsprzedaży danego Produktu). Dostęp może też być udzielany cyklicznie, zgodnie z programem kursu/szkolenia i terminami wskazanymi w opisie kursu czy innego Produktu. Dostawa zamówionych Produktów odbywa się nieodpłatnie, w ramach usługi utrzymania Konta Klienta.
 2. W przypadku wyboru przez Klienta płatności w formie przedpłaty czas wysyłki Produktu liczy się od dnia uznania wpłaty na rachunku bankowym Sprzedawcy.
 3. Jeżeli przy zakupie Klient wybiera płatność w formie przedpłaty, to zobowiązuje się do niezwłocznej wpłaty środków na rachunek bankowy Sprzedawcy. W razie braku wpłaty na rachunek bankowy Sprzedawcy w terminie 5 dni roboczych od dnia złożenia Zamówienia w Sklepie (z wyłączeniem sobót, niedziel i innych dni ustawowo wolnych od pracy), Zamówienie ulega anulowaniu.
 4. Przyjmuje się, że dzień zapłaty, to dzień uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.